Mga sangkap ng langis

Mga Sangkap ng Langis (Ped Xing, KM Writers)

Mga sangkap ng langis

ni Armineonila M.

 

Mga sahog sa pagluto:

Isang ginagad na diploma

Walong sakong ari-arian

Pitong tasang tinimping luha

Tatlong basong pangarap (dinikdik)

Limang pirasong dignidad (tinadtad)

Sampung kilong pawis (sinala)

Isang kurot ng pagkutya

 

Mga hakbang sa paggawa:

 

Tunawin ang galon-galong

kaluluwang nagsakripisyo

para sa pamilya’t bayan,

kaluluwang ikinahon

ng globalisasyon

at nanlilisik na pangil

ng kapitalismo

sa kawaling disyerto;

 

Tustahin ang dating musmos

na hele ng Nanay at Tatay

na nagsibak pa ng panggatong

pangmatrikulang niluto

sa palasyong de-kalawang;

 

Tunawin, haluin, kayurin

hanggang sa lumapot

ang ‘di makatarungan,

ang pag-aalipusta

upang maitayo ang gusali

na’ng siyang hugis ay ganid;

 

Timplahin, lunurin

ang pangakong hindi na

lalayag pa at tatatakan

ang pagkatao ng alyas,

yaong tunog “bayani”

upang hindi malasap

ang pag-alingasaw

ng amoy pang-aalipin;

 

Paulit-ulit na timplahin,

haluin ng kalyuhing palad

ang pagkauhaw ng iba

sa likidong-yaman at parangal

kahit salat sa bayad

na ginhawang pasalubong;

 

Sundin ang patakarang ito

nang walang pag-alma

o pagkuwestiyon man lang,

bente-kwatro oras.

 

 ~o~Translation:

The Recipe for Oil 
by Armineonila M.

The ingredients:

1 forged diploma
8 sacks of property
7 cups of whimper
3 glasses of ambition (chopped)
5 pcs. Of dignity (shredded)
10 kilos of sweat (filtered)
A pinch of nepotism

The procedure:

Slowly melt a gallon of sacrificed souls
Of family and country
Souls inside the box
Of globalisation
And the piercing fangs
Of capitalism
In the desert pan.

Cook until brownish
The infantile lullaby
Of Mama and Papa
Who chopped a forest
Of tuition fees from
The palace of rust.

Melt, stir, scrape
Until condensed
The unjust, the vilification
Built in a fortress
Of which shape is greed.

Mix and drown
The promise of immobility
That’s impressed in the self
An alias that sounds like “hero”
To cover up the stench
Of subjugation.

Mix over and again
With calloused palm
The thirst of the other
On liquefied riches and recognition
Even by poor earnings
That take home a dream.

Simply follow these steps
Without objection
Nary a question 
24 hours a day.

________________
*The original text in Filipino first appeared in the chapbook published by KM64 (Kilometers 64 Writers Collective) titled Ped Xing: Tula’y Tawiran (First Issue: Labourers), ed. Stum Casia. May 2014, pp. 23-24, Philippines. 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s