Magkano na ang ice candy sa Pilipinas?

Piso pa rin ba?
O mas malamig pa sa piseta?
Ang agahan, pananghalian
at hapunan na pinagkasya
sa isang maliit kakarampot na supot
para ipagpalit sa pangarap
na papsikel, tutunawin lang
nang panandalian, isisikmurang
sa paparating na pantawid sa tag-init.

Pabili po ng ice candy…
Piso pa rin ba?

-Armineonila M., 2017

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s