Reblogged: Sketches and Scribbles

Sometimes, while you’re trying to outsmart time behind your work desk, you meet with your thoughts and ask questions you dare not ask your kitties. Then you try to find a way to impart that conversation to any surface you can find. And when you do find it, the universe simply opens up its doors to usher you in.

Lines of Lila Sketches and Scribbles Lost Rhyme

Lost Rhyme, ink on paper, March 9, 2017.

View more sketches and scribbles here.

Muse in pixels

Muse in pixels

Lost in real-time.

Scour.

A fortress of clouds.

And there sat xyr.

Troll-feeding, uploading.

A gigabyte collective.

Cranking up the keyboard, xe.

Bid me sniff this diffusion.

Upgrading.


Armineonila M., July 2015

Bukal

Bukal

Sa puso ng lilim,
sumanib ng lihim
ang diwata
na sa burak gumising;
tatlumpung-araw nang himbing.
Sa yungib,
binuklat ang tabing;
hinamon ang tikbalang
sa puno ng saging.
Bitak na lupa’y hinawi;
“Kayurin ang dayami” ang sabi.
“Sahurin ang aking utos,
payagang umagos,
ang tigang na batis
ay ibuhos.”
Lumapag ang diwata
sa bilad na lupa,
habang ang tikbalang,
sumisid sa pampang;
sinuyod ang lalim,
nagwisik ng diwang.
Lagalag na mga pispis,
sumilip, naglayag;
dagling kumurap ang ulap,
pumintig, tumula ng kasanag.
Ang nunong tigulang,
nagbaybay, nangaral;
ang munting kampupot,
umilag, nag-aral.
Sa sinapupunang gubat,
dumaloy ang gahum;
isinalin ang sagana’t
nabilanggong katahum.
Nabungkal ang bukal
ng mutyang liyag;
ang lupang masukal,
nagluwal ng lapsag.  ~@