Magkano na ang ice candy sa Pilipinas?

Piso pa rin ba?
O mas malamig pa sa piseta?
Ang agahan, pananghalian
at hapunan na pinagkasya
sa isang maliit kakarampot na supot
para ipagpalit sa pangarap
na papsikel, tutunawin lang
nang panandalian, isisikmurang
sa paparating na pantawid sa tag-init.

Pabili po ng ice candy…
Piso pa rin ba?

-Armineonila M., 2017

 

Da prayz is not rayt!

Da prayz is not rayt!

Ika nga ng madla na
bulsa’y bumukaka
para kupitan ng mga payasong
nangag-chedeng, nangag-barong,
at dumura ng paanyaya
“Come on!” daw; ano daw?
tayo na raw makihiyaw
kasabay ng naguumpugang
boo at boos ng
tanggapan ng mga hilaw
na silang tambakan ng mga bill
na panggatong sa maluwang nilang bilbil,
iii(>.<)iii.

Mata ni manong ay lumundag,
sa pag-ikot niyang roleta,
sinasahod kahit na lower,
minamahal naman ang higher
sa tuwing pataas nang pataas
nang pataas nang pataas;
100 na ang sumunog sa gaas,
80 ang tumutong sa bigas,
70 ang pumait sa asukal,
50 ang palaman sa pandesal,
eee(~.~)eee.

At ang nangalumatang madla,
pinaglaway na lang ng kusa
sa isosyowkeyz na rangya
na pangkalawang sa bansa,
kahit lumangoy sa putik ay di nila kher
basta’t Juants to be a belyoner
sooooooo ang ispiking baaaaad
may premyong kadena’t sa araw ibibilad,
uuu(^_^)uuu.

~@